GDPR Software

Unikátní software
pro správu a implementaci GDPR
v nové verzi 2019

 • Verze 2019 přináší přes 100 nových vylepšení
 • Efektivní správa a implementace GDPR
 • Řešení pro OSVČ a malé organizace (verze Lite a Express)
 • Serverové řešení pro velké organizace (verze Enterprise)
 • Vlastní tiskové výstupy a šablony s napojením na data xGDPR
 • Přehledná evidence záznamů o činnostech zpracování s vícenásobnou filtrací
 • Rozšířená evidence GDPR s možností vložení příloh
 • Modul pro evidenci dokumentů a dotčených osob s fulltextovým vyhledáváním
 • Přes 3000 implementací
Ochrana osobních údajů
Data uložena bezpečně u vás
Rychlá, efektivní správa GDPR
Bezplatné aktualizace software
Cenově dostupné řešení GDPR
GDPR pro jednotlivce i korporace

xGDPR Lite

Vhodné pro OSVČ a malé organizace. Software je určen pro instalaci na jeden počítač a pro jednu společnost bez možnosti napojení na server a bez možnosti práce v týmu. Snadné a rychlé zavedení GDPR s využitím vestavěných vzorů a dokumentů s možností efektivní správy GDPR. Přehledná evidence Záznamů o činnostech zpracování a jejich výskytem v organizaci s možností kontrolního výstupu.

 • Pro OSVČ a firmy do 10 zaměstnanců
 • Architektura Desktop PC Windows
 • Instalace pro 1 PC
 • Evidence 1 IČ **
 • Data na vašem PC
 • Jednorázová cena
 • Žádné pravidelné poplatky
 • Elektronická licence
6.990 Kč bez DPH
8.458 Kč s DPH
xGDPR Lite Koupit nyní

xGDPR Express

Vhodné pro organizace a společnosti s požadavkem pro správu více IČ bez nutnosti práce v týmu. Software je určen pro instalaci na jeden počítač. Efektivní implementace a správa GDPR s požadavkem na individuální úpravu výstupních dokumentů. Přehledná evidence Záznamů o činnostech zpracování a jejich výskytem v organizaci s možností kontrolního výstupu.

 • Pro organizace, firmy, auditory
 • Architektura Desktop PC Windows
 • Instalace pro 1 PC
 • Evidence 1 IČ ** lze rozšiřovat *
 • Data na vašem PC
 • Jednorázová cena
 • Žádné pravidelné poplatky
 • Krabicová verze
14.990 Kč bez DPH
18.138 Kč s DPH
xGDPR Express Koupit nyní

xGDPR Enterprise

Serverové řešení typu klient-server umožňuje práci ve skupině i v rozsáhlých strukturách s využitím různých rolí oprávnění. Cílem produktu je efektivní správa GDPR a jeho snadná udržitelnost, rychlý přístup k informacím, provádění auditů a inventur. Usnadnění správy záznamů GDPR pomocí xGDPR Reader delegováním povinnosti kontroly na odpovědné pracovníky, pro dosažení zpětné vazby mezi nastavenou metodikou a realitou.

 • Pro korporace, státní správu
 • Architektura Klient-Server
 • 1 server / 5 klientů lze rozšiřovat *
 • Evidence 1 IČ ** lze rozšiřovat *
 • Supervisor, omezený přístup, reader
 • Individuální instalace
 • xGDPR Reader neomezeně
 • Možnost upgrade z jakékoli verze
45.990 Kč bez DPH
55.648 Kč s DPH***
xGDPR Enterprise Koupit nyní

* možnost přikoupit další licence
** zakoupená licence je vždy vázána na IČ
*** možnost upgrade z verze xGDPR Express nyní za akční cenu 19.990 Kč

Jak software funguje?

Podívejte se, jak snadné a intuitivní ovládání nabízí software xGDPR. Animace vám ukáže, jak software funguje.

Máte zájem o prezentaci xGDPR?

Máte zájem o detailní představení software xGDPR? Vážným zájemcům představíme náš produkt individuálně při online prezentaci.

Volejte 572 111 015

Implementace GDPR Krok za krokem

Přinášíme nejefektivnější řešení implementace GDPR krok za krokem, klik za klikem. Instruktážní videa a manuál vás provede efektivně celým procesem, od analýzy, přes implementaci, generování dokumentace, až po správu a evidenci GDPR. Představujeme komplexní a jedinečný software xGDPR Express, na snadnou a efektivní implementaci GDPR. Pusťte se do toho!

více informací o GDPR
Implementace GDPR krok za krokem
Generátor GDPR dokumentu

Efektivní správa vašeho GDPR

Do zahájení účinnosti GDPR spousta organizací řešila jeho snadnou implementaci. Přes 3000 organizací si vybralo právě systém xGDPR Express pro jeho snadné a intuitivní ovládání. Většina odpovědných organizací již GDPR sice implementovala (bohužel většině stále chybí evidence záznamů o činnostech zpracování), ale nyní přichází na to, že je třeba zajistit snadnou a efektivní správu GDPR, jinak se z nákladné implementace stane pouze lejstro neaktuálních informací teoretického charakteru. Stejně jako účetní již neúčtují na papíře, využíváme nejrůznější informační systémy, abychom byli ve své práci efektivní, platí stejná analogie i v případě evidence a správy GDPR. Řešením je právě xGDPR verze 2019. xGDPR je leader na trhu s GDPR řešením.

více informací o GDPR

xGDPR Reader - nezbytnost pro velké organizace

Vytvořili jsme speciální aplikaci, která komunikuje s daty xGDPR Enterprise. xGDPR Reader je čtečka záznamů (bez možnosti změn) o činnostech zpracování pro vybranou kategorii záznamů. Slouží k jednoduché inventarizaci záznamů na konkrétním pracovišti. Je ideálním pomocníkem pro přenesení metodiky na pracoviště, kde se s osobními údaji nakládá, a pro získávání zpětných vazeb, provádění kontrol, apod.

Díky tomu je možné například přenést inventarizaci záznamů o činnostech zpracování k odpovědným osobám přímo do provozu (za pomocí kontrolní sestavy), kde mají jistě nejlepší přehled o tom, s jakými údaji pracují na daném pracovišti, zatímco Pověřenec, či právní oddělení bude v roli Supervisora plně kontrolovat celou metodiku, nastavovat právní tituly a uvede metodiku do souladu s realitou daného pracoviště na základě pokynů pracovníka, který má instalovaný xGDPR Reader.

Tímto způsobem začleníme do procesu správy a implementace GDPR i nižší pracovníky, kteří nám jsou nápomocni při získávání poznatků, jak je ve skutečnosti nakládáno s osobními údaji, jak jsou získávány, zpracovávány a uchovány, zda je platný rozsah zpracování a jejich účel.

Tímto způsobem udržujeme GDPR jako živý proces se zapojením více článků a správa záznamů o činnosti zpracování tak dostane reálný obrys. U velkých organizacích není totiž v silách pověřence, či odpovědné osoby za GDPR mít přehled o reálné praxi, reálném umístěním, reálným nakládáním a rozsahu zpracování. Právě k tomuto účelu je k dispozici xGDPR Reader pro verzi Enterprise.

více informací o GDPR
Software xGDPR Express

GDPR vzorové dokumenty

možnost použití obsažených vzorů nebo vlastních dokumentů

Záznamy o činnostech zpracování

jednoduchá a dlouhodobá správa. Nezbytné podklady pro případ kontroly úřadem

Evidence událostí GDPR

vedení přehledné evidence událostí, průkazný report kontrolnímu úřadu

Zpracovatelská smlouva

součástí je vzor zpracovatelské smlouvy s účetní, s IT a obecná zpracovatelská smlouva

Souhlas se zpracováním osobních údajů

kontrola nad požadovanými souhlasy

DPIA – analýza posouzení vlivu

DPIA výpočet součástí aplikace, včetně risk a GDPR analýzy

Přehled funkcí a porovnání verzí xGDPR 2019

xGDPR Lite xGDPR Express xGDPR Enterprise
Instalace na PC / Server PC Windows PC Windows Klient - Server, Windows server, TERMINÁL, VPN, RDP
Forma distribuce Elektronická licence (vázaná na IČ) Krabicové balení (vázané na IČ) Individuální dodávka (licence vázaná na IČ)
Instalace pro 1 PC (bez možnosti rozšíření) 1 PC (bez možnosti rozšíření) Volitelný počet přístupů / instalací*
Počet evidovaných organizací ** 1 x IČ v ceně (bez možnosti rozšíření) 1 x IČ v ceně +možnost rozšíření* 1 x IČ v ceně +možnost rozšíření*
Roční maintanance Neplatí se žádné poplatky Neplatí se žádné poplatky Individuálně
Update Ano Ano Ano
Individualizace systému za příplatek
Možnost individuální implementace za příplatek
Možnost individuálního školení za příplatek
Export dat z aplikace xGDPR do CSV pro další využití
xGDPR Reader (prohlížení vybrané kategorie záznamů bez možnosti úprav) pro snadnou kontrolu a inventarziaci na jednotlivých úsecích, střediscích, či odborech bez hrozby manipulace s metodikou záznamů Neomezeně
Serverová edice pro právci v týmu
Možnost dokoupení libovolného počtu plnohodnotných licencí k hlavní licenci Ano, dle počtu*
Možnost rozšíření licence o další společnosti a jednotnou správu více společností v jedné aplikaci* 6 990,- Kč / IČ* Ano, dle počtu*
Auditor - možnost správy více společností v jedné aplikaci
Evidence informace o společnosti, doručovací adresy, sídla společnosti
Evidence kontaktní osoby za GDPR (interní kontaktní osoba, v případě rozdílné osoby oproti DPO, tiskový výstup do připravené směrnice)
Evidence zaměstnanců, vlastní kategorizace zařazení, pozice, email, telefon, tiskový výstup poučení zaměstnance se spárováním na záznamy o činnostech zpracování, napojení do tiskových výstupů
Evidence Budov, místností a umístění (skříní, šuplíků, trezorů, racků) s vazbou na zabezpečení a dále na záznam o činnosti zpracování pro vyhodnocení risk analýzy
Evidence zálohovacích zařízení s vazbou na umístění, IT prostředky, zabezpečení, pravidelnost a obnovitelnost dat, rizikovost zpracování, vazbou na odpovědnou osobu a vyhodnocení v analýze
Evidence IT zařízení s volbami zabezpečení a propojením na fyzické umístění s vazbou na zabezpečení, propojení na zálohování a záznamy o činnostech zpracování s výstupem do GDPR analýzy
Evidence webových stránkek pro další postup v analýze GDPR, plnění informativní povinnosti a ePrivacy
Evidence Informačních systémů v závislosti na zabezpečení daného úložiště, nastavení dalších vlastností - pseudonymizace, anonymizace, šifrování, zabezpečení…
Evidence právních titulů s vazbou na každý konkrétní záznam o činnosti zpracování
Evidence typů kategorií evidovaných osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů, včetně rodného čísla pro výpočet risk analýzy
Evidence osobních údajů, celkový přehled využívaných osobních údajů jako podklad pro optimializaci a minimalizaci s nastavením kategorie osobního údaje (osobní údaj, rodné číslo, citlivý údaj dle zvláštní kategorie)
Evidence zpracovatelů, jejich kategorizace, připojení uzavření zpracovatelské smlouvy ke každému zpracovateli, navázání na záznamy o činnostech zpracování
Evidence příjemců v rámci plnění informativní povinnosti a navázání na záznamy o činnostech zpracování
Evidence Pověřence DPO pro výstup do tiskových sestav a plnění informativní povinnosti
Evidence kategorie záznamů o činnostech zpracování, logické rozdělení záznamů
Evidence životního cyklu každé kategorie záznamů o činnostech zpracování, popis získávání osobních údajů, zpracování a uchování s výstupem do analýzy
Evidence doby zpracování - vytváření vlastního číselníku
Evidence a správa Záznamů o činnostech zpracování (právní titul, účel, doba zpracování, osobní údaje, popis, vazba na zabezpečení, umístění v listinné a elektronické formě a další náležitosti dle definice čl. 30 GDPR)
Evidence rizikovosti zpracování pro každý záznam o činnosti zpracování s možností vytvořit si posouzení vlivu k danému záznamu (DPIA Analýza)
Evidence výskytů záznamů o činnosti zpracování v listinné i elektronické formě s vazbou na zabezpečení
Pokročilé evidence u Záznamů o činnostech zpracování (údaje získány od jiného subjetektu, údaje obsahují informace o nezletilé osobě, volba automatizovaného zpracování záznamu)
Evidence přístupu oprávněných osob k jednotlivým záznamům (výběr z evidence zaměstnanců) s výstupem do tiskové sestavy pro poučení daného zaměstnance. Jedná se o vazbu zaměstnanece na záznam
Možnost Exportu jednotlivých záznamů o činnostech zpracování včetně všech jeho vlastností (výhoda pro oborové organizace typu školství, obce, samosprávy s podobnými záznamy a možným sdílením)
Možnost Importu jednotlivých záznamů o činnostech zpracování z uložených vzorů nebo exportů a převodu do dalších licencí, možnost výměny s jinými uživateli
Násobné filtrování záznamů (dle osobního údaje, dle právního titulu, dle zpracovatele). Možnost kombinace více filtrů: "Ukaž mi záznam s rodným číslem na Souhlas předávaných zpracovateli ABC"
Modul evidence dotčených osob k Záznamům o činnostech zpracování s fulltextovým vyhledáváním
Modul evidence dokumentů s připojetelným souborem, expirací, stavem, poznámkou, propojením na dotčené osoby a záznam o činnosti zpracování s možností seřazení a fulltextového vyhledávání nad celou evidencí
Tiskový výstup nad vybranými záznamy - kontrolní záznamy o činnosti zpracování, plně editovatelný pomocí vlastních šablon
Tiskový výstup nad vybraným záznamem - Informativní dodatek v rámci plnění informativní povinnosti, plně editovatelný pomocí vlastních šablon
Tiskový výstup nad záznamem - Formulář, plně editovatelný pomocí vlastních šablon
Tiskový výstup nad vybranými záznamy - Odpovědní dopis na žádost o poskytnutí údajů, plně editovatelný pomocí vlastních šablon
Vlastní tiskový výstup nad vybranými záznamy viz Tvorba vlastních šablon a tiskových výstupů
Evidence událostí s reportem událostí (datum pořízení, datum vyřízení, odpovědná osoba, žadatel, popis, stav, připojitelný soubor s žádostí či událostí) s výstupem do tiskové sestavy
Evidence žádostí o poskytnutí informací
Evidence výmazů osobních údajů
Evidence oprav osobních údajů
Evidence odvolaných souhlasů
Evidence vznesených námitek
Evidence omezení zpracování
Evidence GDPR auditů
Evidence provedených školení
Evidence bezpečnostních incidentů
Připojení vlastní přílohy k Evidenci událostí (sken, libovolný soubor s žádostí, či událostí)
Vzory zpracovatelských smluv, tři nejpoužívanější vzory: obecná smlouvy, pro IT zpracovatele s metodikou (pouze CZ), pro účetní a mzdové společnosti (pouze CZ)
DPIA analýza - pousouzení vlivu při rizikovém zpracování (zadání, výpočet, návod)
Export a záloha celé databáze a import celé databáze
Česká verze a výstupy
Slovenská verze a výstupy
Anglická verze a základní výstupy
Vzor Směrnice GDPR - plně upravitelná tisková sestava
Vzor dokumentu Zásady zpracování osobních údajů - tisková sestava s možností vlastní úpravy sloužící pro detailní plnění informativní povinnosti a návazností na Záznamy o činnosti zpracování
Komplexní GDPR výstupní analýza mapující veškeré evidence, zabezpečení, záznamy o činnosti zpracování s risk analýzou, životní cyklus kategorií osobních údajů (běžně 30 - 100 stran). Možnost vlastní úravy
Risk analýza s výpočtem koeficientu pro každý záznam o činnosti zpracování, poznámkou ke zpracování, stanovení rizikovosti zpracování, výskytu odvolatelných údajů a skore
Upozornění na nezabezpečené místa v rámci GDPR výstupní analýzy
Report GDPR incidentů od subjektů údajů
Tiskové výstupy - veškeré tiskové výstupy jsou v aplikaci plně editovatelné a je možné vytváření vlastních šablon a textů s napojením na data aplikace
Výstup v PDF
Výstupy v .doc (Word)
Editace každého tiskového výstupu (pomocí Microsoft Word)
Vytváření vlastních a libovolných tiskových výstupů - plně dynamických bez nutnosti ručních úprav výsledné tiskové sestavy
Evidence vlastních šablon dokumentů - vytvořte si jakoukoli tiskovou sestavu a napojte na data xGDPR
Návod k aplikaci včetně obrázkového průvodce
Instruktážní videonávod
Slovník pojmů pro rychlou orientaci v GDPR problematice
Plné znění nařízení GDPR
Návod k vytváření vlastních šablon a tiskových výstupů
Možnost upgradu na vyšší verzi (u verze Enterprise o další počty licencí)

* Možnosti dokoupení
** Licence je po zaregistrování vázana na IČ organizace

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník platný od 1. 10. 2018 do vydání nového ceníku.

GDPR Software

Systémové požadavky

• Microsoft Windows 7 a vyšší.
• 32 bit nebo 64 bit systém
• CPU 1 Core 2 GHz, nebo MultiCore 1,5 GHz a vyšší
• 2 GB RAM a více
• 1 GB volného místa na disku
• Rozlišení alespoň 1280 x 720
• Připojení k internetu – pro stahování aktualizací a ověření platnosti licenčního klíče
• Zvuková karta, reproduktory (sluchátka) – pro videonávody
• Tiskárna
• Microsoft Office verze 2010 a vyšší ve verzi minimálně Home
• NET 4.6.2 a NET 3.5 (ke stažení zdarma nebo součástí systému)

Bonusová
videa o GDPR

Připravili jsme pro vás sérii bonusových seminářů na téma GDPR. Pořadem vás provází specialista na GDPR Dalibor Lukaštík, certifikovaný pověřenec na ochranu osobních údajů. Seznámíme vás s hlavními pojmy v rámci GDPR.

všechna videa

Již nyní máme stovky reálných instalací a velkých i malých referencí z nejrůznějších oborů. Naši aplikaci využívají nejen komerční společnosti, jako jsou výrobní firmy, obchodní firmy, internetový provideři, lékárny, hotely, gastro zařízení, ale také školy, obce, úřady, neziskový sektor, knihovny, krematoria, pohřebiště, novinářské redakce, P. R. agentury, vydavatelství, bytová družstva, SVJ a nejrůznější spolky a komory.

Škoda Praha
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
Intergram - Nezávislá společnost výkonných umělců
ČTK Česká Tisková Kancelář
Segafredo Zanetti CZ
Vodovody a kanalizace Hodonín
AVE Hotels
BIZ DATA a.s.
KEZ Kontrola Ekologického Zemědělství
Zott
Obec Pavlov
Koberce BRENO
HSIcom s.r.o.
PP Partners Prague
MujMagistr.cz
Mikroregion Šternbersko
Oseva Uni Choceň a.s.
PHATEC s. r. o.