Unikátny softvér
na implementáciu GDPR

xGDPR Express je unikátny softvér pre zavedenie GDPR krok za krokom. Aplikáciu sme vytvárali s odborníkmi tak, aby ste mohli jednoducho aplikovať novú ochranu osobných údajov vo svojej organizácii s cenou, ktorá vám už nebude brániť implementovať GDPR.

Vďaka našej aplikácii, video príručkám a podrobným príručkám zavediete jednoducho organizačné a technické opatrenia, splníte informatívne povinnosti, stanovíte si spracovávané osobné údaje a k nim priradíte nutné právne tituly, účely spracovania a dobu spracovania. Aplikácia za vás vygeneruje všetky dodatky, smernice a zásady spracovania osobných údajov.

Jednoduchšie to už skutočne nejde. Naším sloganom je GDPR za Týždeň a verte, že to zvládnete aj Vy. Objednajte si aplikáciu xGDPR Express a vyriešte tak problém s GDPR.

GDPR Softvér

Ako aplikácia funguje?

Aplikácia funguje rovnako, ako keby ste aplikovali GDPR s konzultantom, ktorý k vám dochádza. Vďaka sprievodcovi krok za krokom sa vás aplikácia pýta na otázky, na ktoré poznáte odpovede len a len vy, a tieto dáta vyhodnocuje a navádza vás, aké opatrenia máte prijať. V rámci analýzy sú to najmä informácie, ktoré vedú k vyhodnoteniu technického zabezpečenia a organizačnej štruktúry. To všetko zvládnete so svojím správcom IT alebo človekom, ktorý sa vám stará o vaše počítače.

Po vstupnej analýze už prichádza na rad implementácia GDPR, ktorou vás sprevádza podrobný manuál tak, aby ste postupovali krok za krokom a vyvarovali sa chýb.

Na záver je potom sprístupnený generátor dokumentov, keď všetky povinné dokumenty aplikácie vytvorí na mieru vašej organizácii. Vygeneruje vám teda kompletnú smernicu a Zásady ochrany osobných údajov. Pripraví vám tiež všetky nutné informatívne dodatky, listy s odpoveďami a všetky náležitosti, o ktorých hovorí nariadenie GDPR 679 /2016 v rámci novej ochrany osobných údajov platné od 25. 5. 2018.

Zaistenie súladu

Softvér xGDPR Express ponúka aj ďalšie evidencie, ako žiadosti o poskytnutie údajov, žiadosti o opravu, výmaz, evidenciu školení, kontrol, hlásení bezpečnostných incidentov a ďalšie možnosti, ktoré môžete využívať aj po zavedení ochrany dát tak, aby ste stále boli schopní doložiť, že vaša organizácia je v súlade s GDPR. Všetky vygenerované zostavy si môžete uložiť do pripravených zakladačov, ktoré sú súčasťou balenia verzie produktu.

Komplexnosť aplikácie xGDPR Express

Aplikácia je skutočne komplexná, a pritom veľmi jednoduchá. Je vytvorená v spolupráci s odborníkmi na GDPR a kybernetickú bezpečnosť, ale najmä s klientmi a používateľmi tak, aby im čo najviac vyhovovala. Implementácia a správa GDPR je tak efektívna a nenáročná. Aplikácia bola vytváraná v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR 679/2016.

Kontroly, dohľad, evidencia podľa Demingovho diagramu

Filozofia aplikácie

  1. Analýza – organizačnej štruktúry, technického, fyzického zabezpečenia, IT, zálohovania a pod.
  2. Implementácia GDPR, osobných údajov, právnych titulov, účelov a času spracovania.
  3. Zaistenie súladu – generovanie všetkých tlačových zostáv na mieru, splnenie informatívnej povinnosti, smernice, zásad spracovania osobných údajov, formuláre s náležitosťami.
  4. Kontroly, dohľad, evidencia podľa Demingovho diagramu.

xGDPR Express generuje smernicu na mieru

Prečo vymýšľať smernicu, keď vám ju náš softvér vytvorí na mieru? Vďaka tomu ste stále v súlade a máte k dispozícii aktuálnu dokumentáciu. Stačí ju vytlačiť či exportovať a oboznámiť s ňou vašich zamestnancov.

Splnenie informatívnej povinnosti

Aplikácia generuje všetky informatívne povinnosti a dodatky, ktoré musíte v rámci GDPR splniť. Nerobte si teda starosti, aplikácia je dosť inteligentná a všetko vygeneruje za vás.

Generátor štandardizovaných formulárov

Systém za vás vygeneruje tiež štandardizované vstupné formuláre. Tieto formuláre na získavanie osobných údajov obsahujú všetky náležitosti ochrany osobných údajov a informatívnej povinnosti, ktoré od vás vyžaduje nariadenie o GDPR.

Tlač, export dokumentov do Wordu a PDF

Akýkoľvek dokument, ktorý vám vygenerujeme, si môžete vytlačiť, uložiť do Wordu a PDF. Vďaka tomu, že je možné dokumenty ukladať do Wordu, môžete si aj obsah prispôsobiť vášmu vnútropodnikovému vzhľadu, prípadne dokumenty ďalej upravovať.

Už žiadny stres, zvládnete to sami

Venujte sa ďalej svojej činnosti a dôležitejším veciam. xGDPR Express za vás vytvára všetky nutné dokumenty a tlačové zostavy v súlade s nariadením o GDPR. Nie sú potrební ďalší poradcovia, konzultanti a právnici pre každú požiadavku. Jednoduchšie sa to už skutočne nedá.

Výstupní analýza a metodické pokyny

Po úspěšném dokončení věech kroků vám software pomůže zavést GDPR do praxe. Stačí následovat metodické pokyny, které jsou rozděleny do logických celků. GDPR vás bude bavit.

Vášmu klientovi odpoviete jedným kliknutím

Odpovedať na otázku klienta, aké údaje o ňom evidujete, je povinnosť v rámci GDPR, a to v lehote 30 dní. Mnoho organizácií má strach z tejto povinnosti, pretože odpoveď musí obsahovať celý rad náležitostí.

Dokážeme si to predstaviť, zájsť za právnikom, predložiť mu žiadosť, tráviť hodiny a dni vybavovaním tejto povinnosti. Ale prečo tak zložito?

Predpokladáme, že máte na práci dôležitejšie veci. My sme pre vás vytvorili funkciu odpoveď na jedno kliknutie. V aplikácii xGDPR Express je to skutočne hračka. Jednoducho označíte záznamy, kde všade svojho klienta evidujete a vygenerujete odpoveďový formulár na jedno kliknutie.

Generátor dokumentov

Systém vám vygeneruje všetky náležitosti odpovede v rámci nariadenia o všeobecnej ochrane osobných údajov. Stačí doplniť konkrétne údaje. Splnenie tejto povinnosti vám teda zaberie len chvíľu a nemusíte ísť s každou požiadavkou za právnikom alebo zastaviť chod firmy. Odpoveď zvládne každý.

GDPR Softvér

Aplikujte aj vy GDPR za týždeň. S aplikáciou xGDPR Express je to jednoduché, krok za krokom. Rýchle a cenovo dostupné riešenie implementácie GDPR / ochrany osobných údajov v rámci nariadenia EK 679/2016 pre malé a stredné organizácie.

xGDPR Express Kúpiť teraz
599 EUR bez DPH
718,80 EUR s DPH

TIP: Jedna licencia vám postačí pre celú vašu organizáciu.

Škoda Praha
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
ČTK Česká Tisková Kancelář
KEZ Kontrola Ekologického Zemědělství
MujMagistr.cz
Vodovody a kanalizace Hodonín
Obec Pavlov

na náš softvér sa spoľahli už stovky zákazníkov