Prehľad funkcií edíciou xGDPR 2019

xGDPR Lite xGDPR Express xGDPR Enterprise
IInštalácia na PC / Server PC Windows PC Windows Client/Server
Forma distribúcie Elektronická licencia Krabicová verzia Elektronická licencia
Povolený počet inštalácii 1 PC 1 PC Individuálne
Počet spravovaných spoločností * 1 spoločnosť 1 spoločnosť - rozšíriteľné 1 spoločnosť - rozšíriteľné
Maintanance Bez poplatku Bez poplatku Individuálne
Individuálne úpravy a inštalácia
xGDPR Reader
Serverová edícia
Inštalácia na viac PC
Viac spravovaných spoločností
Individuálne školenie
Informácie o spoločnosti
Nastavenie metodiky GDPR
Spracovatelia a príjemcovia
Záznamy o činnosti spracovania so všetkými parametrami podľa článku 30 GDPR
DPIA analýza
Prehľadný výpis záznamov o činnosti spracovania
Import/Export jednotlivých záznamov pri činnosti spracovania - výhoda pre DPO vo viacerých podobných spoločnostiach
Viacnásobné filtrovanie záznamov o činnosti spracovania
Dokumenty s osobnými údajmi - Výhodné pre malé spoločnosti bez DMS (Dokument management system)
Tlačové výstupy
Užívateľsky upraviteľné tlačové zostavy
Evidencia udalostí vrátane tlačového výstupu
Import/export dát – slúži tiež k zálohe dát
Tlačové výstupy v češtine
Tlačové výstupy v slovenčine
Tlačové výstupy v angličtine
Vzor smernice – užívateľsky upraviteľná
Vzor Zásad spracovania osobných údajov – užívateľsky upraviteľná
GDPR výstupná analýza - užívateľsky upraviteľná
Ukladanie tlačového výstupu do PDF/DOCX
Upgrade na vyššiu verziu

* Licencia je limitovaná na 1 IČ